Πίνακας απαιτούμενων πόντων για δωρεάν εισιτήριο

Πόντοι που κερδίζονται ανά διαδρομή

Πίνακας απαιτούμενων πόντων για δωρεάν εισιτήριο

Πόντοι που κερδίζονται ανά διαδρομή